Новий молекулярно‐генетичний аналіз для оцінки кишкової мікрофлори та пов`язаних з нею ризиків для здоров`я. Кишковий мікробіом – це сукупність усіх мікроорганізмів, які колонізують кишківник, має важливе зн...