Стандарты

Стандарты

УНІФІКОВАНИЙ КЛІНІЧНИЙ ПРОТОКОЛ ПЕРВИННОЇ, ВТОРИННОЇ (СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ), ТРЕТИННОЇ (ВИСОКОСПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ) МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ТА МЕДИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ

Сучасний розвиток медицини передбачає постійне удосконаленнязаходів щодо діагностики, лікування та профілактики захворювань зурахуванням вимог доказової медицини. Система стандартизації медичноїдопомоги ...
Стандарты

КОЛОРЕКТАЛЬНИЙ РАК

Унифицированный клинический протокол первичной, вторичной (специализированной), третичной (высокоспециализированной) медицинской помощи и медицинской реабилитации...